BEWINDVOERING:
Wij rekenen de kosten die gepubliceerd zijn in de Staatscourant voor professionele bewindvoerders.
€ 709,06 voor de intake, eenmalig
€ 125,53 per maand voor bewindvoering zonder problematische schulden
€ 162,44 per maand voor bewindvoering met problematische schulden
€ 87,36 uurtarief voor werkzaamheden die extra worden verricht
€ 266,20 bij beëindiging bewindvoering
Bovenstaande tarieven gelden voor alleenstaande. Bij een meerpersoonshuishouden worden de intakekosten en de maandelijkse kosten met 20% verhoogd.

Administratieve afwikkeling bij overlijden:
€ 450,– all-in.
Dit is inclusief huisbezoek.
Indien er nadere juridische of fiscale vragen zijn dan kunt u hiervoor via ons netwerk ondersteuning inhuren.
Juridisch en ficale zaken na overlijden behoren niet tot ons werkterrein.

Alle hierboven genoemde tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief 21% BTW.

Download hier de algemene voorwaarden.