BEWINDVOERING:
Wij rekenen de kosten die gepubliceerd zijn in de Staatscourant voor professionele bewindvoerders.
€ 751,41 voor de intake, eenmalig
€ 133,10 per maand voor bewindvoering zonder problematische schulden
€ 172,12 per maand voor bewindvoering met problematische schulden
€ 93,90uurtarief voor werkzaamheden die extra worden verricht
€ 281,93 bij beëindiging bewindvoering
Bovenstaande tarieven gelden voor alleenstaande. Bij een meerpersoonshuishouden worden de intakekosten en de maandelijkse kosten met 20% verhoogd.

Administratieve afwikkeling bij overlijden:
€ 495,– all-in.
Dit is inclusief huisbezoek.
Indien er nadere juridische of fiscale vragen zijn dan kunt u hiervoor via ons netwerk ondersteuning inhuren.
Juridisch en fiscale zaken na overlijden behoren niet tot ons werkterrein.

Alle hierboven genoemde tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief 21% BTW.

Download hier de algemene voorwaarden.