BeterBudgetBeheer BV herbenoemd door Rechtbank

Onlangs hebben wij van het kwaliteitsbureau van de Rechtbank wederom onze herbenoeming mogen ontvangen als professioneel bewindvoerderskantoor. Hiermee voldoet BeterBudgetBeheer BV aan eisen die vastgelegd zijn in de kwaliteitsverordening voor professioneel bewindvoerders en curatoren. BeterBudgetBeheer BV wordt net als alle andere professionele bewindvoerders doorlopend getoets op kwaliteit en integriteit. Middels de herbenoeming zijn wij landelijk benoembaar in bewindvoerderszaken en voldoen wij aan de gestelde eisen van de rechtbank.