BeterBudgetBeheer weer herbenoemd door rechtbank

Het landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtspraak heeft BeterBudgetbeheer BV wederom herbenoemd als bewindvoerder. Aan de hand van de externe uitgevoerde audit heeft men ons kantoor beoordeeld en wij voldoen wederom aan de kwaliteitseisen van de rechtbank. Hierdoor zijn we nog steeds benoembaar in nieuwe zaken en kunnen wij onze werkzaamheden voor de reeds onder bewind staande relaties voortzetten.