BeterBudgetBeheer weer herbenoemd door rechtbank

Het landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtspraak heeft BeterBudgetbeheer BV wederom herbenoemd als bewindvoerder. Aan de hand van de externe uitgevoerde audit heeft men ons kantoor beoordeeld en wij voldoen wederom aan de kwaliteitseisen van de rechtbank. Hierdoor zijn we nog steeds benoembaar in nieuwe zaken en kunnen wij onze werkzaamheden voor de reeds onder bewind staande relaties voortzetten.

BeterBudgetBeheer BV herbenoemd door Rechtbank

Onlangs hebben wij van het kwaliteitsbureau van de Rechtbank wederom onze herbenoeming mogen ontvangen als professioneel bewindvoerderskantoor. Hiermee voldoet BeterBudgetBeheer BV aan eisen die vastgelegd zijn in de kwaliteitsverordening voor professioneel bewindvoerders en curatoren. BeterBudgetBeheer BV wordt net als alle andere professionele bewindvoerders doorlopend getoets op kwaliteit en integriteit. Middels de herbenoeming zijn wij landelijk benoembaar in bewindvoerderszaken en voldoen wij aan de gestelde eisen van de rechtbank.